Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).IPTCC przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Firma : Romana Trachta z siedzibą w Karolinowie, 97-213, ul Główna 135
Kontakt telefoniczny 601320582, e-mail pensjonatlibra@gmail.com, fb Pensjonat Libra
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pod w/w telefonem i mailem
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez IPTCC?
Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach marketingowych wobec Pani/Pana,podmiotu, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym z Firmą, przygotowania oferty, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaprezentowania tej oferty, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Firmy, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.
Jakie kategorie danych firma przetwarza?
Firma przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe).
Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym Firmie funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, partnerom Firmy w celu zaprezentowania ich oferty.
Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?
Dane bedą przechowywane:przez okres działalności Firmy.
Jakie Pani/Pan ma prawa?
1. Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym dostosowywanie usług firmy i treści jakie otrzymuje ta osoba
2. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą tylko:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy firmą jako administratorem a tą osobą lub
b. gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.W innych wypadkach profilowanie może odbywać się tylko wtedy, gdy podlega ingerencji człowieka. W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem, a firma jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
3. Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu firma nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.
Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający Pani/Pana prawa?
Firma przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe).
Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy podmiotem, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą firmę Romana Trachta, lub w związku z realizacją zlecenia dla naszego kontrahenta lub pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł.
Właściciel
Romana Trachta
97-213 Karolinów
ul.Główna 135