Wspieramy Fundację Tymon, której misją jest poprawa standardów życia i funkcjonowania osób z wszelkimi niepełnosprawnoścami (intelektualnymi, ruchowymi) poprzez wszechstronny ich rozwój, wspomaganie ich i ich rodzin, tworzenie społeceństwa otwartego na osobie niepełnosprawnej.www.fundacjatymon.pl Fundacja Tymon